Vattenanalys kemisk/fysikalisk

Beskrivning

Standard analysen som ger svar på vad i vattnet som orsakar färg, missfärgning, lukt och/eller smak,
samt om det är inblandat ytvatten.

Pris gäller inklusive moms. Frakt ingår!
Provflaska, följesedel, kuvert färdigt med porto til laboratoriet! Allt ingår! Inga extra kostnader!
Analysresultat mailas som standard till kunden. Analystid ca 14 dagar.

Följande 29 st värden undersöks:
● Turbiditet FNU (grumlighet)
● Lukt
● Lukt art
● Färg
● Konduktivitet
● pH Temp.vid pH mätning
● Alkalinitet, HCO3
● COD-Mn (Humus färg)
● Aggressiv kolsyra CO2
● Ammoniumkväve, NH4-N
● Ammonium, NH4
● Nitritkväve,
● NO2-N Nitrit NO2
● Fosfatfosfor, PO4-P
● Fosfat PO4
● Fluorid, F
● Nitratkväve, NO3-N
● Nitrat, NO3
● Klorid, Cl
● Sulfat, SO4
● Järn, Fe
● Kalcium, Ca
● Kalium
● Koppar, Cu
● Magnesium, Mg
● Mangan, Mn
● Natrium
● Hårdhet tyska grader dH.
● Aluminium, Al

Bedömning av provet görs i enlighet med Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning.

KAMPANJ inhandla en säker och ackrediterad vattenanalys via vår e-handel till subventionerade priser
och få i efterhand ett analysavdrag av max belopp 780 kr inkl.moms per kund, avdraget gäller endast för råvattenanalys som offert grundats på och filteranläggning beställts efter. Beställning av filter måste gjorts under offertens giltighetstid (30 dagar från utskriftsdatum), och vid beställning hänvisar ni till denna kampanj. Analysavdraget gäller vid köp av komplett filtersystem över 10000kr inklusive moms. Kampanjen uppdaterades 2016-12-01 och gäller nu vidare.

På vår e-handel handlar ni med smidig kortbetalning. Annat betalsätt är annars att tryggt och bekvämt betala med förskottsbetalning direkt till vårt bankgiro som går till så här: Förskottsbetala produktens belopp till vårt bankgiro 5653-3433, som meddelande på inbetalningen noterar ni varans Artikel nr, samt ert Namn & Adress, får ni inte plats med all information lägger ni ett separat mail till oss efter betalning.

Kontakta oss om något är oklart.

Detaljer

Art nr: 64916
Pris: 780,00 kr