Avsaltning

Så kallad osteofluoros är ett sjukdomstillstånd som kan uppkomma efter lång tids exponering för förhöjda halter av fluorid som inlagras i benvävnaden. Detta leder till ökad benmassa och bentäthet, smärta och stelhet i lederna, minskad rörlighet med mera. Informationen tagen ur Socialstyrelsen-Miljhöhälsorapport 2009.
Salt är korrosivt för metall och ger ökat blodtryck.
Se mer information genom att trycka på produktbilden

Clearwater Ro för hela huset

Clearwater_RO_avsaltning_för_hela_huset

Avlägsning av salt, fluorid eller uran från brunnsvattnet, eller kanske göra Österjövatten till friskt dricksvatten?! Europe Vattenrening AB pres...

Europe RO för en kran

Europe_RO_för_en_drickskran

Vill ni rena bort fluorid, klor, tungmetaller, uran eller salt?! Europe Vattenrening AB presenterar Europe RO, som säkrar dricksvatten kvaliteten...