Nitrit Nitratfilter NAA

Europe Vattenrening AB har egenutvecklat NAA-filter som kan skräddasys för just ditt vattenproblem.

Fall av syrebrist i blodet (methemoglobinemi) hos spädbarn som druckit brunnsvatten med höga Nitrathalter har rapporterats internationellt allt sedan 1940-talet. Informationen tagen ur Socialstyrelsen-Miljöhälsorapport 2009.
Se mer information genom att trycka på produktbilden

Nitrit Nitratfilter NAA

NAA-filter_avlägsnar_Nitrat_Nitrit_aggr.kolsyra_gör_vattnet_mjukt_garanterar_bra_ph

Förhögt värde Nitrat, Nitrit?! Vanligt förekommande i brunnar nära åkermark och lantgård. Europe Vattenrening AB pressenterar sitt egenutvecklade...