Radonavskiljare

Radonout serien är den unika radonavskiljaren som egenutvecklats, Patenterats samt varumärkesskyddats av Europe Vattenrening AB.

Viste du att? Enligt strålskyddsinstitutet dör mellan 300-1500 personer årligen av lungcancer som orsakats av radongas.
Vår Radonout avlägsnar Radon Bq/L från ditt vatten, reningsgrad upp till ca 99.9%
Se mer information genom att trycka på produktbilden

Radonout-100, ett hus

radonout100-69694.jpg

Åtgärd för Radon BQ/L, eller illa luktande Svavelväte! Vanligt förekommande i borrad brunn. För film, kopiera denna länk http://youtu.be/uuJ9zUyIo...

Radonout-240, ett till flera hus

Radonout_240_för_ett_eller_flera_hus

Åtgärd för Radon BQ/L, eller illa luktande Svavelväte! Vanligt förekommande i borrad brunn. För film, kopiera denna länk http://youtu.be/_WD15QfOa...