Arsenik filter

Klicka på bilden för att förstora

Europe Vattenrening AB presenterar Arsenik filter.
Arsenikfiltret skräddasys av Europe Vattenrening AB.

Höga halter av arsenik påträffas runt om i Sveriges brunnar.
Arsenik är cancerframkallande och kan vid långtidsexponering orsaka tumörer i bl.a. lunga, hud, urinblåsa och njure!

Vi måste ha samtliga analysvärden för att kunna skrädda sy rätt offert lösning till er.
Har ni inte gjort vattenanalys skall ni börja med detta först, se mer information om vattenprover i vår e-handel.

För mer information sänd in offert förfrågan, se höger huvudrubrik "Kontakt & Offert".