Avsaltning en drickskran

Klicka på bilden för att förstora

Vill ni rena bort fluorid, klor, natrium, tungmetaller, uran eller salt?!
Europe Vattenrening AB pressenterar Europe RO, som säkrar dricksvatten kvaliteten för dig & din familj.

Europe RO rekommenderas även för att avlägsna läkemedelsrester som är ett ökande problem i t. ex. Stockholm, där sjövatten påverkats av avloppsvatten. Säkerligen kan detta komma drabba flera av våra sjöar allt eftersom fler provtagningar görs med vidare kartläggning.
Nyligen påträffades höga halter av PFAS (Perfluorerade alkylsyror) i dricksvatten, tex kommunalt, Kallinge Vattenverk, vilket enligt kartläggning visat komma från brandsläcks skum, hur pass vida utbrett denna kemikalie är i landet vet man ännu lite om, fler provtagningar behöver göras.
Europe RO rekommenderas även för att avlägsna PFAS, statistiken för reningsgraden för denna kemikalie finns ej, men det man vet är att vattenrenaren har god reningseffekt för sammansatt molekyl som är större än en enstaka jon, man kan därmed uppskatta en reningsgrad på minst ca 80% reduktion.


Europe RO producerar vatten helt utan ström och arbetar endast av ert befintliga vattentrycket, detta gör vår produkt överlägsen i driftsäkerhet och i minimalt antal reservdelsartiklar.

Europe RO är den underhållsvänliga avsaltaren för dig som har egen brunn, sjövatten, eller klorhaltigt kommunalt.
För framställning av friskt vatten till en tappkran i huset, för dryck och till matlagning.

Europe RO monteras enkelt under t.ex. diskbänken eller på annan plats där vatten och avlopp är framdraget.
I standard utförandet ingår i leveransen separat tappkran för montering mot ovansidan av diskbänk, lagringstank för renvattnet som säkerställer bästa vattentryck, alla delar för inkoppling, med fiffiga snabbkopplingar för de medföljande slangarna som gör det möjligt för den normalhändige att montera själv.

Ni kan läsa mer om produkten och se priset på vår E-handel, avsaltning.
Ni kan även begära in offert, se höger huvudrubrik "Kontakt & Offert".