Avsaltning hela huset

Klicka på bilden för att förstora

Avlägsning av salt, fluorid eller uran från brunnsvattnet, eller kanske göra Österjövatten till friskt dricksvatten?!

Europe Vattenrening AB pressenterar sin svensktillverkade, egenutvecklade samt designskyddade Clearwater RO, som ger dig färskt sötvatten till hela hushållet.

Clearwater RO avskiljer effektivt salter och andra föroreningar i form av spillvatten medan ditt sötvatten lagras upp i lagringstank. Detta möjliggörs med reningsmetoden omvänd osmos.
Inte nog med att Clearwater RO effektivt avlägsnar Klorid, Natrium (salt), Fluorid, Nitrit, Nitrat, Tungmetaller, Uran, Arsenik Färg, Smak, Lukt, Kemikalier etc från vattnet. Som ett sista steg tillförs även viktiga mineraler och ph justering i det lagrade sötvattnet, detta bidrar till ett bra näringsinnehåll och korrosionsskydd.

Clearwater RO rekommenderas även för att avlägsna läkemedelsrester som är ett ökande problem i t. ex. Stockholm, där sjövatten påverkats av avloppsvatten. Säkerligen kan detta komma drabba flera av våra sjöar allt eftersom fler provtagningar görs med vidare kartläggning.
Nyligen påträffades höga halter av PFAS (Perfluorerade alkylsyror) i dricksvatten, tex kommunalt, Kallinge Vattenverk, vilket enligt kartläggning visat komma från brandsläcks skum, hur pass vida utbrett denna kemikalie är i landet vet man ännu lite om, fler provtagningar behöver göras.
Clearwater RO rekommenderas även för att avlägsna PFAS, statistiken för reningsgraden för denna kemikalie finns ej, men det man vet är att vattenrenaren har god reningseffekt för sammansatt molekyl som är större än en enstaka jon, man kan därmed uppskatta en reningsgrad på minst ca 80% reduktion.

Clearwater RO står färdigmonterad på halvpall i plast (60x80cm) och på denna yta ryms även ett 240 liters sötvattenmagasin med invändig rostfri flygtpump som gör anläggningen näst intill ljudlös vid vattenuttag! Fullt vattentryck till huset, maxflöde upp till 65L/min och 4.5kg vattentryck. Monteras enkelt efter er befintliga trycktank. Anslut bara vatten in och vatten ut, stickkontakt 220 volt i vägguttaget så är det klart!

Pris från ca 85000 kr inklusive moms. Ingår i Östersjöpaketet, se rubriken E-handel.

För mer information sänd in offert förfrågan, se höger huvudrubrik "Kontakt & Offert".