Europe Påsfilter

Klicka på bilden för att förstora

Trött på partiklar och annan sediment ?! Och vill undvika tryckförluster!

Europe Vattenrening AB pressenterar Europe påsfilter, som bestyckas med lämpligt filterpåse.
För att avlägsna större partiklar används lämpligtvis filterpåse 150my, men vi kan även erbjuda ner till 25my..
Rådfråga oss gärna!

Unik renspolningsventil gör det möjligt att manuellt spola rent filterpåsen i filterhuset vilket avsevärt ökar användningstiden mellan filterpåse byten samt bibehåller ökad genomströmning på nytt. Filterpåsen kan ofta tvättas och återanvändas, vid behov byts filterpåsen mot ny.

Unik centrifugalfunktion gör att mycket av partiklarna trycks ner mot botten av filter huset varvid filterpåsen håller längre jämförelse med annan "traditionell filterpatron".

Pris finns i vår E-handel.