Luftfälla vårt Patent

Klicka på bilden för att förstora

Har ni tröttnat på "spottande kranar" orsakad av luft i varmvattnet, eller dåligt cirkulerande golvvärme?!

Europe Vattenrening AB pressenterar den unika luftfällan typ AIRCATCHER® , som effektivt avlägsnar de luftbubblor som bildas i varmvattenledningen. AIRCATCHER® är utvecklad och Patenterad av Europe Vattenrening AB. Patent SE530955C2

AIRCATCHER® har unikt invändigt system som helt enkelt gör det omöjligt för luften att ta sig igenom. Utförsel av luften görs i toppen med automatisk avluftning!
Avluftar vattnet utan att ge något tryckfall på cirkulerande värme, samt tappvarmvatten.
Två inkopplings- möjligheter, in i botten och ut i toppen eller in i botten och ut i botten. Den unika konstruktionen gör att man kan montera den på valfri höjd, högt eller lågt!

AIRCATCHER® avlägsnar luftpuffar på varmvattensystem till tapp-varmvatten.
AIRCATCHER® monteras även på utgående varmvattenledning från varmvattenberedaren, bergvärme, vedpannan och fjärrvärme. AIRCATCHER® ger även förbättrad cirkulation i exempelvis golvvärme där luftfickor annars kan blockera och ge kallt golv.