Luftningspaket för hydropress

Klicka på bilden för att förstora

Trött på unket, illa luktande vatten, orsakad av svavelväte från borrad brunn?! Eller behov av oxidering för järn,mangan?!

Europe Vattenrening AB pressenterar Luftblandaren av syrafast rostfritt material för kund som har hydropress (invändig gummiblåsa). Luftblandaren är utvecklad av Europe Vattenrening AB. Luftningssystem/avluftning vårt Patent SE 0800046-5.
Luftblandaren ger högeffektiv syresättning även om kunden endast har hydropress trycktank. Syresättningen eliminerar svavelväte gas (lukt liknande ruttna ägg) och ger även snabb oxidering av metaller så som järn och mangan.

Luftblandaren (silvriga röret) monteras mellan befintlig brunnspump och hydropress. Varje gång råvattenpumpen startar mixar sig vatten och luft invändigt i syrafast SS2348 röret. Detta gör att allt svavelväte neutraliseras. Luftblandaren arbetar i harmoni med er befintliga råvattenpump utan belastning! Under tiden som pumpen är i drift rinner det ut ca 1.4 liter/minut som spillvatten ut i golvbrunn. När råvattenpumpen stannar tömmer sig luftblandaren snabbt på vatten och står redo med ny luft. Luftblandarens mekaniska funktion rengörs lätt med handkraft på 5 minuter, inget krångel med skiftnycklar och att försöka få det tätt!