Luftningspaket till 150-300L hydrofor

Klicka på bilden för att förstora

Trött på unket, illa luktande vatten, orsakad av svavelväte från borrad brunn?! Eller behov av oxidering för järn,mangan?! Eller söker en mekanisk luftpåfyllare för befintlig hydrofor?

Europe Vattenrening AB pressenterar Luftningspaket typ AL-3 av syrafast rostfritt material för kund som har hydrofor på 150-300L. AL-3 är egenutvecklad av Europe Vattenrening. Luftningssystem/avluftning vårt Patent SE 0800046-5. AL-3 i kombination med vår egenutvecklade spridare ger högeffektiv syresättning i hydrofor trycktank, överskottsluften avlägsnas med luftavskiljare och rörsats som monteras på hydroforens mitten. Den högeffektiva syresättningen eliminerar svavelväte gas (lukt liknande ruttna ägg) och ger även snabb oxidering av metaller så som järn och mangan, samt korrekta luftkudden i hydroforen.
AL-3 (silvriga röret) monteras mellan befintlig brunnspump och hydrofor. Varje gång råvattenpumpen startar skickar syrafast SS2348 röret av AL-3 in luften till toppen av hydroforen där vattnet syresätts via spridaren. Detta gör att allt svavelväte neutraliseras. AL-3 arbetar i harmoni med er befintliga råvattenpump utan belastning! Under tiden som pumpen är i drift rinner det ut ca 1.4 liter/minut som spillvatten ut i golvbrunn. När råvattenpumpen stannar tömmer sig AL-3 snabbt på vatten och står redo med ny luft.