Nitrit Nitrat filter NAA

Klicka på bilden för att förstora

Förhögt värde Nitrat, Nitrit?! Vanligt förekommande i brunnar nära åkermark och lantgård.

Europe Vattenrening AB pressenterar sitt egenutvecklade NAA-filter, som tar ned Nitrit & Nitrat under gränsvärdet för egna brunnar. Filtret eliminerar eventuell aggressiv kolsyra, tar ned hårdheten och garantierar dig ett bra ph-värdet mot förbrukningen. Vattnet blir mjukt- medelhårt.
Vattnet blir hälsosammare och mycket gott att dricka.

NAA-filtret skräddarsyss efter problemen på just ditt vatten och kan på så vis åtgärda flera olika ämnen i ditt vatten!

Filtersystemet skyddar hela husets vitvaror samt varmvatten beredare, kranar m.m. från kalk och aggressivitet, här med sparar man alltid stora pengar som kund då på att slippa onödiga utgifter i form av vattenskador eller utbyte av vitvaror gång på gång m.m.

Vid anmärkt hög Nitrat, Nitrit halt rekommenderas att göra bakterie prov på vattnet om det ej gjorts.

För mer information sänd in offert förfrågan, se höger huvudrubrik "Kontakt & Offert".