Ph höjning AA/AU/AAU

Klicka på bilden för att förstora

Trött på Grönt hår?! Rörkopplingar som går hål?!
Korrosion på rörledningar är en av de vanligaste orsakerna till vattenskador i hushåll samt ökad koppar halt i dricksvatten. Koppar är hälsofarligt!

Europe Vattenrening AB pressenterar sitt egenutvecklade avsyrningsfilter typ AA/AU/AAU som höjer ph-värdet till ca 7.5-8.7 samt eliminerar den aggressiva kolsyran. Härmed elimineras risken för korrosion i ledningsnät och hushållsmaskiner som annars uppkommer av sura egenskaper i ett vatten.

Bra att veta:
Vi använder oss av naturliga livsmedelsgodkända kalkfiltermassor, utan behov av kemiska doseringsutrustningar!
Vår filtertank är av livsmedelsgodkänd miljöplast vilket gör att den står emot alla frätande egenskaper som ett vatten kan ha! Med en stark ficklampa kan man lysa genom tanken för att se nivån på filtermassorna, vilket underlättar vid framtida filtermassa påfyllningar. Våra filtersystem renspolas kontinuerligt varje vecka till golvbrunn, detta eliminerar risken att små partiklar/kalkdamm upplösta från filtermassan kan leta sig vidare till huset. Renspolningen är således mycket viktig för att eliminera onödig hårdhetsökning!

PDF kommer inom kort. För mer information sänd in offert förfrågan, se höger huvudrubrik "Kontakt & Offert".