Radonavskiljare, ett hus

Klicka på bilden för att förstora

Åtgärd för Radon BQ/L, eller illa luktande Svavelväte! Vanligt förekommande i borrad brunn.

För film, kopiera denna länk http://youtu.be/uuJ9zUyIoyM
och klistra in den i nytt fönster (webbläsare).

Europe Vattenrening AB pressenterar Radonout® som med reningseffekt upp till ca 99.9% avlägsnar den radioaktiva ädelgasen radon och radondöttrar samt övriga gaser så som svavelväte ?lukt av ruttet ägg?, metangas m.m. Radonavskiljaren är Patenterad av Europe Vattenrening AB, patent nr SE0801122-3.

Viste du att? Enligt strålskyddsinstitutet dör mellan 300-1500 personer årligen av lungcancer som orsakats av radongas. Du förstår kanske nu varför Radonout® är en investering, på längre sikt, både för livet men också för ekonomin.

Radonout® är mycket enkel att montera och är En av Nordens effektivaste radonavskiljare med högsta effektivitet till troligtvis lägsta kostnad!
Den Unika tekniken med Radonout® ger tystgående drift och möjliggör hög reningsgrad på Ditt vatten även under långa tappningar t.ex. vid dusch/bad. Med Endast en pumpstart har Du konstant vattentryck i husets kranar, detta kan liknas med vattentrycket från ett kommunalt ledningsnät! Ingen hydrofortrycktank behövs efter! Lägsta driftkostnader, ingen uv- lampa kostnad! Detta tack vare att vi slår sönder och frigör radongasen under trycklösa förhållanden i en separat bearbetande process (patenterad). Vi slipper härmed tillföra kopiösa mängder luft som först måste UV renas! Härav sänker vi energi, årlig driftkostnad & miljöpåverkan!

Se huvudrubrik Referenser, vad kund med ingenjörs bakgrund tycker om vår Radonout efter 1.5 års utvärdering.

För mer information sänd in offert förfrågan, se höger huvudrubrik "Kontakt & Offert".